Kredytowanie szpitali jest podróżą, natomiast nie celem

28 września, 2022 Off By admin
W obecnym scenariuszu, stan jest największym motorem dla każdej firmy, iżby nawiązać sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, dokąd postać opieki nie być może być narażone na strata w ciągu wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest wybitnie działający zaś działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych tudzież technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość często słyszymy o słabej opiece ponad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym forma usług medycznych staje się koniecznością, oraz akredytacja jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za pośrednictwem organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu tudzież poprawy jakości, wydajności i skuteczności. Technecon Healthcare, w charakterze konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki przez wewnętrzną ocenę obiektów zaś procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, zaś plus pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, podczas gdy oraz prowadzi za pośrednictwem przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest poręka wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych i skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypuszczalnie się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która aktualnie funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności w środku poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana lub licencjonowana z wykorzystaniem odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie poprzednio oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego przy użyciu Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów natomiast standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości a parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami teraz stosowanymi za pośrednictwem szpital
Analiza a specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni uraczyć inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia dla wszystkich pracowników a umożliwić odpowiedzialność spośród ich okolica natomiast ożywiać zaś katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, natomiast tym samym rozwój doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza groźba wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem oraz stronami trzecimi.
Zapewnia ufność natomiast pewność wśród pacjentów poprzez rękojmia im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą ciągle unosić postać opieki http://www.przyjemski.eu oraz dawać możliwość adekwatność z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, iż informacja jednostka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie wcześniej może pozostać podjęta werdykt o ponownym badaniu względnie cofnięciu akredytacji. Podczas gdy droga do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, ogół czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.