Kredytowanie szpitali jest podróżą, a nie celem

30 grudnia, 2021 Off By admin
W obecnym scenariuszu, jakość jest największym motorem dla każdej firmy, żeby nawiązać sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, gdzie stan opieki nie przypuszczalnie stanowić narażone na szkoda w ciągu wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niezwykle działający i działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych natomiast technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość nagminnie słyszymy o słabej opiece powyżej pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym stan usług medycznych staje się koniecznością, a akredytowanie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za sprawą organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu a poprawy jakości, wydajności i skuteczności. Technecon Healthcare, jako doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki przez wewnętrzną ocenę obiektów natomiast procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, tudzież również pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, podczas gdy także prowadzi z wykorzystaniem proces akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest rękojmia wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych natomiast skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypadkiem się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która aktualnie funkcjonuje
Chętni aż do przyjęcia odpowiedzialności w ciągu poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana albo licencjonowana przy użyciu odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie poprzednio oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego z wykorzystaniem Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów oraz standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości i parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami w tej chwili stosowanymi z wykorzystaniem szpital
Analiza tudzież specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, zapewnić odpowiednie szkolenia w celu wszystkich pracowników natomiast dać możliwość odpowiedzialność z ich okolica oraz animować i katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, tudzież tym samym wzmocnienie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza groźba wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem tudzież stronami trzecimi.
Zapewnia ufność oraz pełne przekonanie pośród pacjentów przez rękojmia im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna ponad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą nieustannie podnosić postać opieki http://www.przyjemski.eu oraz zapewniać odpowiedniość z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, iż informacja placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, dopiero przypadkiem pozostać podjęta uchwała o ponownym badaniu względnie cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy rozwiązanie aż do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, ogół czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.