Goniophotometer: Powrót do podstaw

12 lutego, 2022 Off By admin
Zasadniczo, rolą goniofotometru jest barki w pomiarze światła uwalnianego z obiektu poniżej różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, funkcja tego urządzenia wzrosło, głównie wskutek pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozbiór światła. W tym artykule, mamy zamiar porozmawiać o niektórych wspólnych zastosowań natomiast rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, żeby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, kiedy zalążek światła jest jednorodne, to jest znany jak Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże waga w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, jeśli chodzi o projektowanie tudzież oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej wydedukować rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się przedstawienie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, jednakowoż daje przeświadczenie na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one pomóc w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą pomóc w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest wiele mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą odciążyć w pomiarze jednorodności koloru natomiast skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy w tym momencie nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od momentu rodzaju aplikacji zaś jej zastosowań. Dlatego ważne jest, ażeby zrozumieć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten gatunek urządzenia posiada stałą oś poziomą i oś pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten wariant jest wyposażony w stałą oś pionową natomiast dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, aby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż podobnie jak typ A jak oraz model B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten rodzaj jednostki jest żywy aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii natomiast poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten wersja charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, by pamiętać, iż odmiana C jest popularny jak struktury jednokolumnowe. Ten klasa struktury jest utworzony, podczas gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl myśl biorąc, ten wariant jest idealnym wyborem w celu stałej lampy punktowej, lampy rurowej natomiast innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome sukurs obrotowe oraz skrzenie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był streszczony deskrypcja zastosowań oraz typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ów materiał pomoże Ci trwać w dużej mierze lepsze pojęcie tych jednostek.