Goniophotometer: Powrót do podstaw

29 września, 2022 Off By admin
Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomocnik w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu pod różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, użycie tego urządzenia wzrosło, przede wszystkim wskutek pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na korona drzewa ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozkład światła. W tym artykule, mamy cel omówić o niektórych wspólnych zastosowań natomiast rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, tak aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, podczas gdy pierwocina światła jest jednorodne, to jest popularny jak Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże istotność w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, gdyby chodzi o projektowanie natomiast oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej poznać rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się deskrypcja zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, natomiast daje przekonanie na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one przynieść ulgę w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą wspomóc w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest dużo mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą wspomóc w pomiarze jednorodności koloru oraz skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy obecnie kilka popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od momentu rodzaju aplikacji i jej zastosowań. Dlatego grunt jest, ażeby poznać różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten wariant urządzenia posiada stałą ośka poziomą i oś pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten gatunek jest wyposażony w stałą oś pionową oraz dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, aby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż zarówno odmiana A podczas gdy a kategoria B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów odmiana jednostki jest żywy do regulacji lampy kraty. Ponadto, oś symetrii tudzież poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten klasa charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również oś pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, żeby pamiętać, że gatunek C jest legendarny w charakterze struktury jednokolumnowe. Ten kategoria struktury jest utworzony, kiedy zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl materia biorąc, ów typ jest idealnym wyborem gwoli stałej lampy punktowej, lampy rurowej i innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome posiłki obrotowe oraz połysk osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był zwięzły zobrazowanie zastosowań oraz typów goniophotometers. Mam nadzieję, iż ten towar pomoże Ci być w użyciu wysoce lepsze pojęcie tych jednostek.